શ્રી અગિયાર ગામ કડવા પાટીદાર પ્રગતિ સમાજ (દ.ગુ.) સુરત

Committee

પ્રમુખ શ્રી President
હસમુખભાઈ જોઇતlરામ પટેલ Hasmukhbhai Joitaram Patel
ખેરવા Kherva
9825119286 9825119286
મંત્રી શ્રી Secretary
સુરેશભાઈ મણીલાલ પટેલ Sureshbhai Manilal Patel
ખેરવા Kherva
9377599404 9377599404
ઉપ-પ્રમુખ શ્રી Vice President
નરેશભાઈ સેધીદાસ પટેલ Nareshbhai shedhidas patel
કડા Kada
9974405554 9974405554
સહ મંત્રી શ્રી Co-Secretary
અમૃતભાઈ ઈશ્વરલાલ પટેલ Amrutbhai Eshvarlal Patel
કાંસા Kansa
9227574994 9227574994
સહ મંત્રી શ્રી Co-Secretary
જગદીશભાઈ મગનલાલ પટેલ Jagdishbhai maganlal patel
ખેરવા Kherva
9825156453 9825156453
સહ મંત્રી શ્રી Co-Secretary
રાજેશભાઈ વિઠ્ઠલદાસ પટેલ Rajeshbhai Viththaldas Patel
જગુદણ Jagudan
9825458907 9825458907
સહ મંત્રી શ્રી Co-Secretary
જયેશકુમાર અંબાલાલ પટેલ Jayeshkumar Ambalal Patel
લોદરા Lodara
9824109913 9824109913
ખજાનચી શ્રી Treasurer
હસમુખભાઈ મંગળભાઈ પટેલ Hasamukhbhai Mangalbhai Patel
કાંસા Kansa
9824361790 9824361790
ઓડીટર શ્રી Auditor
ડો. ભરતભાઈ શિવરામ પટેલ Dr. Bharatbhai Shivaram Patel
સદુથલા Saduthala
9426846974 9426846974
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
પ્રકાશકુમાર શંભુભાઈ પટેલ Prakashkumar Shambhubhai Patel
કડા Kada
9426385820 9426385820
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
વિનોદભાઈ બબલદાસ પટેલ Vinodbhai Babaldas Patel
કડા Kada
8141379670 8141379670
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
સેવંતીભાઇ શંકરલાલ પટેલ Sevantibhai Shankarlal patel
કડા Kada
9974660388 9974660388
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
દશરથકુમાર બળદેવભાઈ પટેલ Dashrathkumar Baldevbhai Patel
કમાલપુર Kamalpur
9904172059 9904172059
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
અલ્પેશભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ Alpeshbhai Prahladbhai patel
કાંસા Kansa
8460273315 8460273315
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
સુરેશભાઈ મંગળદાસ પટેલ suresbhai mangardas patel
કાંસા Kansa
9825128304 9825128304
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
દીપકભાઈ શંકરલાલ પટેલ Dipakbhai Sankarbhai Patel
કુકરવાડા Kukarvada
9879828300 9879828300
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
કનુભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ Kanubhai Baldevbhai patel
કુકરવાડા Kukarvada
9725243200 9725243200
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
સુરેશભાઈ ભગવાનદાસ પટેલ Sureshbhai Bhagvandas Patel
ખેરવા Kherva
9998221862 9998221862
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
સુભાષચંદ્ર ભગવાનદાસ પટેલ Subhashchandra Bhagavandas Patel
ખેરવા Kherva
9724321704 9724321704
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
શંકરભાઈ ભોળીદાસ પટેલ Shankardas Bholidas Patel
ખેરવા Kherva
9825366654 9825366654
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
મુકેશભાઈ મફતલાલ પટેલ mukeshbhai mafatlal patel
ખેરવા Kherva
9909041446 9909041446
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
અનિમેષભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ Animeshbhai Ishwerbhai patel
ખેરવા Kherva
9898494518 9898494518
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
મુકેશકુમાર માધવલાલ પટેલ Mukeshbhai Madhavlal Patel
જંત્રાલ Jantral
9825760915 9825760915
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
રાજેન્દ્રકુમાર દશરથભાઈ પટેલ Rajendrakumar Dashrathbhai patel
જંત્રાલ Jantral
9824148438 9824148438
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
વિજયભાઈ ગાંડાભાઈ પટેલ Vijaybhai Gandabhai Patel
જંત્રાલ Jantral
9825408503 9825408503
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
રોહિતભાઈ સોમાભાઈ પટેલ Rohitbhai Somabhai Patel
જંત્રાલ Jantral
9428147954 9428147954
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
હસમુખભાઈ એમ. પટેલ Hasmukhbhai M. Patel
જગુદણ Jagudan
9879464221 9879464221
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
ચંદ્રકાંતભાઈ અંબાલાલ પટેલ Chandrakantbhai Ambalal patel
જગુદણ Jagudan
9723076707 9723076707
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
જગદીશભાઈ રેવાભાઈ પટેલ Jagdishbhai Revabhai patel
જગુદણ Jagudan
9909797272 9909797272
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
સતિષભાઈ હરગોવનદાસ પટેલ Satishbhai Hargovandas patel
જગુદણ Jagudan
9601486986 9601486986
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
હસમુખભાઈ પ્રભુદાસ પટેલ Hasmukhbhai Prabhudas patel
જગુદણ Jagudan
9898322679 9898322679
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
કિરીટભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ Kiritbhai Ishwerbhai Patel
પુંધરા Pundhara
7874291355 7874291355
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
વિષ્ણુભાઈ સોમાભાઈ પટેલ Vishnubhai somabhai Patel
માલોસણ Malosan
9925674131 9925674131
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
અમરદીપ અમૃતભાઈ પટેલ Amardip Amrutbhai patel
માલોસણ Malosan
7600014077 7600014077
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
રાજેન્દ્રભાઈ રેવીદાસ માધવદાસ પટેલ Rajendra Revidas Madhavdas Patel
રણાસણ Ranasan
9925994666 9925994666
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
મનોજભાઇ પ્રહલાદભાઈ પટેલ Manojbhai Prahaladbhai patel
રણાસણ Ranasan
9824735944 9824735944
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
મુકેશભાઈ મણીલાલ પટેલ Mukeshbhai Manilal patel
રણાસણ Ranasan
8401230788 8401230788
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
કમલકુમાર મંગળદાસ પટેલ Kamalkumar Mangaldas Patel
રણાસણ Ranasan
9427424142 9427424142
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
રમણલાલ ગંગારામદાસ પટેલ Ramanlal Gangaramdas Patel
લાખવડ Lakhavad
9428021917 9428021917
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
મહેન્દ્રભાઈ ભગવાનભાઈ પટેલ Mahendrabhai Bhagavanbhai Patel
લાખવડ Lakhavad
9898372999 9898372999
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
મફતલાલ અંબાલાલ પટેલ Mafatlal Ambalal Patel
લાખવડ Lakhavad
9426844081 9426844081
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
ગોવિંદભાઈ નરસિહભાઈ પટેલ Govindbhai Narshihbhai patel
લોદરા Lodara
7405346406 7405346406
કા. સભ્ય શ્રી Executive Member
રાજેશભાઈ નટવરલાલ પટેલ Rajeshbhai Natvarlal patel
સદુથલા Saduthala
9909821227 9909821227
સલાહકાર શ્રી Adviser
વિષ્ણુભાઈ કેશવલાલ પટેલ Vishnubhai Keshavlal Patel
કાંસા Kansa
9426105292 9426105292
સલાહકાર શ્રી Adviser
ભરતભાઈ અમૃતલાલ પટેલ Bharatbhai Amrutlal Patel
કાંસા Kansa
9879485544 9879485544
સલાહકાર શ્રી Adviser
ડો.મહેશભાઈ વિરચંદદાસ પટેલ Dr.Maheshbhai Virchanddas Patel
કાંસા Kansa
9825696205 9825696205
સલાહકાર શ્રી Adviser
સતીશભાઈ ગંગારામભાઈ પટેલ Satishbhai Gangarambhai Patel
ખેરવા Kherva
9825146105 9825146105
સલાહકાર શ્રી Adviser
ભગુભાઈ જોઈતારામ પટેલ Bhagubhai Joitaram Patel
ખેરવા Kherva
9925787862 9925787862
સલાહકાર શ્રી Adviser
બાબુભાઈ જીવીદાસ પટેલ Babubhai Jividas Patel
ખેરવા Kherva
8980846629 8980846629
સલાહકાર શ્રી Adviser
પ્રફુલચંદ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ Prafulchand Vithalbhai patel
ખેરવા Kherva
9824136618 9824136618
સલાહકાર શ્રી Adviser
મહેશભાઈ બાબુલાલ પટેલ Maheshbhai Babulal Patel
જંત્રાલ Jantral
9825134026 9825134026
સલાહકાર શ્રી Adviser
કીર્તિભાઈ શંકરલાલ પટેલ Kirtibhai Shankarlal Patel
રણાસણ Ranasan
9824051222 9824051222